Skip to main content

Business case mobiliteitsbeleid

Je hebt je mobiliteitsbeleid bijna klaar. Je weet welke maatregelen je wilt gaan nemen. Nu nog de kosten. Verdienen de maatregelen zichzelf terug? Zo ja, binnen hoeveel jaar? Zo nee, welk bedrag staat er dan onder de streep? En welke CO2-besparing kun je verwachten? Vragen die een directie of bestuur ook zeker zal stellen.

We ondersteunen organisaties op verschillende manieren met het doorrekenen van de kosten of van de impact op de CO2-uitstoot:

1. Effecten per maatregel

Stel je hebt je mobiliteitsbeleid niet heel drastisch omgegooid. Je hebt bijvoorbeeld een enkele maatregel genomen of regeling aangepast. In dat geval berekenen we van deze maatregel of regeling de kosten, de besparingen en de impact op de CO2-uitstoot.

2. Mobiliteitsmodel generiek

Stel je hebt je mobiliteitsbeleid gemoderniseerd. Voor je bestaande en nieuwe medewerkers betekent dit een aanpassing van hun mobiliteitsregelingen. Hierdoor zullen ze ander reisgedrag vertonen dan ze deden onder het vorige beleid.

Welke medewerkers maken gebruik van welke regeling? Wat zijn de kosten van de (verschillende) regelingen per persoon? Hoe gaan je medewerkers reizen? Zomaar wat vragen die de kosten bepalen van je nieuwe beleid.

Het mobiliteitsmodel van 3pm laat zien wat de kosten zijn van je nieuwe mobiliteitsbeleid en de ontwikkeling van die kosten in de tijd. Je kunt direct zien hoe je kosten wijzigen als je een of meerdere aspecten van je beleid aanpast.

Voorbeelduitkomst generiek model

3. Mobiliteitsmodel individueel

Ons uitgebreidere mobiliteitsmodel laat naast het totale effect op bedrijfsniveau ook het effect per medewerker zien. Dit kan interessant zijn voor bedrijven die zeker willen zijn dat niemand er op achteruit gaat. Of die een compensatie willen bieden aan bestaande medewerkers die nadeel ondervinden van het nieuwe beleid.

Voorbeelduitkomst van het individuele mobiliteitsmodel; het effect op het salaris voor werknemer X wanneer hij/zij kiest voor resp. de nieuwe regeling 1 t/m 5.