Skip to main content

Fietsstimulering

Dat fietsen bijdraagt aan een betere bereikbaarheid, CO2-reductie en vitale mensen, wist jij natuurlijk al lang. Maar hoe kun je de fiets als gemeente duurzaam inzetten?

De manier waarop we ons van a naar b verplaatsen verandert razendsnel. De fiets is in vrijwel iedere gemeente een fantastisch alternatief voor de auto en werkt goed samen met het ov. Veel gemeenten zetten daarom hoog in op fietsen en lopen, oftewel actieve en duurzame mobiliteit.

Fietsstimulering in uw gemeente

Een gemeente die werkt aan haar fietsbeleid werkt aan bereikbaarheid, milieu, gezondheid en de economie. Nederlanders fietsen veel. Toch zijn er grote verschillen tussen gemeenten wat betreft fietsgebruik: het aandeel fietsverplaatsingen van gemeenten varieert van 3% tot 53% (bron: fietsberaad.nl).

En dat is niet voor niets. Actieve en duurzame mobiliteit speelt een sleutelrol in de mobiliteitstransitie. Fietsen en lopen leveren in stad en dorp een positieve bijdrage aan bereikbaarheid, economie, gezondheid en welzijn en een aantrekkelijk leef- en vestigingsklimaat. Specifiek de fiets is een vorm van mobiliteit waarmee snel vooruitgang te boeken is. Doordacht en samenhangend fietsbeleid zorgt voor positieve effecten op allerlei beleidsterreinen. Vrijwel iedereen heeft er belang bij dat veel mensen fietsen.

Kortom, genoeg reden om het fietsen in een hogere versnelling te brengen.

Fietsstimulering

Laurens

Laurens Boex

Partner & adviseur

De fiets als middel

Gemeentelijk fietsbeleid gaat niet alleen over ‘harde’ zaken zoals de infrastructuur, de kleur van het asfalt, het netwerk, de routes, de stallingen en andere ‘harde’ voorzieningen. Fietsbeleid gaat ook over ‘zachtere’ aspecten zoals gedrag (routekeuze, snelheid, veiligheid) en doelgroepen (typen fietsers, typen fietsen). En dan hebben we het nog niet gehad over de verhouding tussen fiets en auto, de relatie met openbaar vervoer en parkeerbeleid. Ook dat zijn aspecten met raakvlakken met fietsbeleid. Daar liggen nog veel kansen, en het blijkt dat veel gemeenten de positie van de fiets nog kunnen verbeteren.

Gebruik onze Fietsversnelling

Met onze Fietsversnelling kan iedere gemeente aan de slag met de fiets. We helpen u als gemeente stapsgewijs – drie versnellingen – en in uw eigen tempo te komen tot uw eigen fietsbeleid. Een fietsbeleid dat past bij de aard van de gemeente en haar bewoners en bij de politieke ambities en wensen.

Geïnteresseerd in hoe we uw gemeente kunnen helpen met fietsstimulering? Neem gerust contact op met Laurens via laurens@3PM.nl of op 0628232452.

Fietsversnelling in uw gemeente? We helpen met de juiste aanpak om de fiets duurzaam te verankeren in de samenleving.

Blogs over fietsstimulering

fiets met zadelhoesje
Juni, 2022

‘Het lijkt verdomme wel alsof fietsstimulering alleen maar om gadgets en lollige acties draait’, zegt hij. ‘Je krijgt mensen toch niet aan het fietsen door ze een zadelhoesje te geven. We willen gedrag beïnvloeden.‘

‘Klopt’, zeg ik.

Foto van ov-fiets
Februari, 2020

Het was geen liefde op het eerste gezicht. Want laten we eerlijk zijn, ze is niet moeders mooiste. NS blauw en geel, nooit eens een ander kleurtje.

Fietspad geblokkeerd met hek
Augustus, 2016

“Heb je al nagedacht over de leaseauto?”

“Ja”, zegt Charlotte.

“Wat wordt het? Laat me raden, een BMW?”

“Ik hoef eigenlijk geen leaseauto.”