Skip to main content

Implementatie van je mobiliteitsbeleid

Je hebt je beleid op papier uitgewerkt. Je weet hoe je regelingen en vergoedingen er uit gaan zien. En er is draagvlak voor je nieuwe beleid. Nu nog invoeren. We kunnen je op verschillende manieren ondersteunen bij de implementatie van je mobiliteitsbeleid.

Uitwerken van mobiliteitsbeleid naar HR-regelingen

De reiskostenvergoeding en de leaseregeling. De thuiswerkregeling en de fietsregeling. Ze worden allemaal bedacht op de afdeling HR. Deze afdeling bepaalt voor een groot deel het mobiliteitsbeleid van je organisatie. Onze HR-expert werkt het beleid voor je uit naar uitgeschreven HR-regelingen die toepasbaar zijn in je organisatie.

Ondersteuning bij de inkoop van mobiliteitsdiensten

De implementatie van mobiliteitsbeleid betekent ook inkoop van mobiliteitsdiensten, bijvoorbeeld een mobiliteitskaart. De keuze voor een mobiliteitskaart is een serieuze. Je gaat voor meerdere jaren een verbinding aan met een kaartleverancier. En de kaart is het belangrijkste ‘vervoermiddel’ voor medewerkers die met het ov en flexibel willen reizen. We kennen de markt van aanbieders van mobiliteitskaarten en helpen je bij het maken van de keuze van een kaart. We gebruiken hiervoor een programma van eisen en een beoordelingskader. Dat programma van eisen maken we samen met jou op maat (wat is voor jou een eis, wat is een wens en wat is ‘nice to have’?). We benaderen een aantal geselecteerde marktpartijen voor het maken van een offerte. Aan de hand van ons beoordelingskader kun je vervolgens een keuze maken.

Diverse mobiliteitskaarten bij pagina over implementatie van mobiliteitsbeleid

Organiseren van mobiliteitsdiensten

Deelfietsen, deelauto’s of shuttlebusjes. Er zijn allerlei mobiliteitsdiensten die onderdeel uit kunnen maken van je nieuwe mobiliteitsbeleid. Net als bij mobiliteitskaarten kennen we de markt en helpen we je bij het maken van een keuze van een aanbieder en het organiseren van de dienst.