Skip to main content

Kas van der Meulen

Foto van Kas van der Meulen

Ook de belastingdienst bemoeit zich met mobiliteit. Denk maar aan de Werkkostenregeling, de bijtelling voor de auto of fiets van de zaak en de belastingvrije reiskostenvergoeding. We hebben onze fiscale basiskennis op orde, maar als het zelfs voor ons te specialistisch wordt, dan bellen we Kas van der Meulen.

Kas van der Meulen kent als jurist de Nederlandse loonbelasting- en sociale zekerheidswetgeving en is daarnaast loonheffingenspecialist. Na adviesfuncties bij het UWV en PwC zit Kas nu in het managementteam van de TTT-group. Bij TTT-group adviseert Kas over wat er volgens bepaalde wetgeving allemaal wel en niet kan.

Een interessante ontwikkeling is volgens Kas dat het niet meer alleen de mógelijkheden zijn die bepalen wat werkgevers doen op het gebied van vergoedingen en regelingen. De publieke beeldvorming en de voorbeeldrol van bedrijven worden steeds belangrijker. Niet langer geldt dat alles wat wettelijk mag, dus ook kan.

Het reizen met de auto was jarenlang vanzelfsprekend voor Kas. Daar is verandering in gekomen. Nu kiest hij voor het voertuig dat past bij de situatie. Dat kan net zo goed een fiets zijn als de trein. Volgens hun website zijn ze bij TTT-group niet van de “fancy cars”. Dat spreekt ons bij 3pm wel aan.