Skip to main content

Randolph Delwel

Nieuwe, duurzame mobiliteit gaat niet alleen over de fiets, de e-bike en het openbaar vervoer. Bij 3pm verliezen we de auto zeker niet uit het oog. De auto speelt een belangrijke rol in de zakelijke mobiliteit en zal dat blijven doen, steeds vaker met een elektrische aandrijving. Om onze klanten te helpen met hun autovloot werken we samen met Randolph Delwel.

Randolph heeft een financiële achtergrond en is ruim 11 jaar fleetmanager geweest bij IBM. Randolph helpt bij het ontwikkelen, verbeteren en implementeren van een goede leaseregeling. Hij ondersteunt ook bij de consolidatie van leaseregelingen, bij tendering en outsourcing en leverancierselectie. Door zijn financiële achtergrond heeft hij een iets andere kijk op fleetmanagement dan fleetmanagers met een automotive achtergrond. Een kijk die volgens ons beter aansluit bij de wensen van onze opdrachtgevers.

“Ik werk al een tijdje samen met 3pm en heb me altijd een beetje verbaasd over het feit dat ze ‘fleetmanagement’ niet noemen op hun website. Dus ik dacht: “Daar ga ik verandering in aanbrengen”. Werkgevers beseffen nog te weinig dat goed fleetmanagement kan leiden tot hogere medewerkertevredenheid, lagere kosten en minder uitstoot. Daar wil ik graag een bijdrage aan leveren”.