Skip to main content

Onze mobiliteitsscan laat zien hoe jouw organisatie het doet op het gebied van mobiliteit. Op deze manier vinden we jouw sterke en zwakke punten. De scan vormt de objectieve basis voor alle interne discussies over reizen, parkeren en leasebeleid. En hij laat je zien wat je vervolgstappen zijn.

Mobiliteit is niet je core business. Maar als HR-professional, facilitair manager of directielid krijg je er wel mee te maken. Een mobiliteitsscan gaat je niet ver genoeg, want je krijgt praktische vragen. Bijvoorbeeld over parkeerruimte, treinkaarten, laadpalen en fietsrekken. En je wilt zelf ook wel eens wat weten op mobiliteitsgebied.

Hoe wil je dat je medewerkers reizen? Maakt het je niet uit of wil je ze sturen? Vergoed je reiskosten of mogen ze alles zelf betalen? En hoe zit het met parkeren en thuiswerken? De antwoorden op deze en andere vragen bepalen je mobiliteitsbeleid.

Fietsen naar het werk, altijd een positieve business case. Want fietsen naar het werk betekent minder kosten, minder parkeerruimte, fittere en gezondere medewerkers en minder uitstoot. Wat wil je nog meer? Alle reden om aan de slag te gaan met fietsstimulering.

Een gemeente die werkt aan haar fietsbeleid werkt aan bereikbaarheid, milieu, gezondheid en de economie. Nederlanders fietsen veel. Toch zijn er grote verschillen tussen gemeenten wat betreft fietsgebruik. Door middel van deze fietsversnelling speciaal voor gemeenten helpen we jouw gemeente aan een fietsbeleid dat past bij de bewoners en ambities.