Skip to main content

Mobiliteitsbeleid

zorgt voor duidelijkheid: voor je medewerkers, maar ook voor je klanten, toeleveranciers en anderen, de overheid bijvoorbeeld.

Hoe wil je dat je medewerkers reizen? Maakt het je niet uit of wil je ze sturen? Vergoed je reiskosten of mogen ze alles zelf betalen? En hoe zit het met parkeren en thuiswerken?

De antwoorden op deze en andere vragen bepalen je mobiliteitsbeleid. En daarmee bied je duidelijkheid: voor je medewerkers, maar ook voor je klanten, toeleveranciers en andere partijen waar je mee te maken hebt. Wij helpen bij het ontwikkelen of updaten van je mobiliteitsbeleid.

Onze aanpak om te komen tot nieuw mobiliteitsbeleid

Al jaren helpen wij werkgevers met het vernieuwen, aanpassen of helemaal omgooien van hun mobiliteitsbeleid. Daar hebben we veel van geleerd. We weten hoe je draagvlak krijgt voor je nieuwe beleid en welke stappen echt nodig zijn ookal lijken ze in eerste instantie misschien overbodig. Dit zijn de kenmerken van onze aanpak:

Mobiliteitsbeleid

Tobias

Tobias van den Briel

Partner & adviseur

Gebaseerd op feiten

We beginnen met het verzamelen en analyseren van informatie over mobiliteit in jouw organisatie. Dat kan inclusief een enquête onder medewerkers. De verzamelde gegevens vormen het startpunt van de discussies die we op basis van feiten kunnen voeren.

Passend bij jouw bedrijf

We stemmen je beleid af op de identiteit van je bedrijf. Bij een duurzaam bedrijf passen geen sjoemeldiesels. Als vitaliteit en gezondheid belangrijk is, hoort daar bijvoorbeeld een goede fietsregeling bij. We willen daarom weten wat jouw intrinsieke motivatie is. Waarom wil je nieuw beleid? Wat wil jouw organisatie uitstralen? En is het een idee om je beleid rond mobiliteit te koppelen aan je thuiswerkbeleid?

Integraal

We bekijken mobiliteit integraal. Hiermee bedoelen we dat we alle aspecten van mobiliteit meenemen die voor jouw bedrijf relevant zijn. Of het nou om de fietsenstalling gaat of de leaseauto, de mobiliteitskaarten of de tankpas. En wat dacht je van thuiswerken?

Mét draagvlak

Het wordt niet óns beleid, maar dat van jouw organisatie. We zorgen voor draagvlak door medewerkers te betrekken, de OR, afdelingen en andere stakeholders als dat nodig is.

Je kunt meteen aan de slag

We maken een draaiboek waar je mee aan de slag kunt: nieuw beleid met kant-en-klare oplossingen en maatregelen die je stap voor stap in kunt voeren. Per maatregel berekenen we de impact op de organisatie (o.a. in kosten en tijdsbesteding).

Samen ontwikkelen, helpt om draagvlak voor het nieuwe mobiliteitsbeleid te krijgen.

Ervaringen van anderen

Amarant levert zorg aan mensen met een verstandelijke beperking, autisme of hersenletsel. Dat doet Amarant met ruim 5.000 medewerkers op zo’n 300 locaties verspreid over heel Brabant. Mobiliteit bepaalt mede de carbon footprint van de organisatie. Als ondertekenaar van de Green deal zorg wil Amarant haar mobiliteit verduurzamen.

We hebben 3PM gevraagd ons te helpen bij het ontwikkelen van nieuw mobiliteitsbeleid; mobiliteitsbeleid dat niet alleen duurzaam is, maar ons ook een aantrekkelijk werkgever maakt en positief bijdraagt aan vitaliteit en efficiency. Wat mij heel goed beviel aan 3PM was de integrale aanpak: ze onderzoeken de harde cijfers, ze laten door middel van een enquête zien wat er onder de medewerkers leeft en ze dagen bestuurders, OR- en directieleden uit om hun visie en ambities te delen. Een aandachtspuntje was dat Paul en Roel soms iets te hard van stapel liepen wat betreft die ambities. Gelukkig luisteren ze ook goed naar hun opdrachtgever, haha, dus dat heb ik kunnen bijsturen. Inhoudelijk is 3PM een goede sparringpartner waar we heel fijn mee hebben samengewerkt. De adviseurs zijn flexibel, meedenkend, vriendelijk, correct en ze komen hun afspraken na.

Blogs met raakvlakken

Hoe maak je thuiswerkbeleid – en voorkom je gedoe met de fiscus en de Arbowet?

Februari, 2021

Als thuiswerken structureel wordt, is het tijd voor thuiswerkbeleid. Daarin moet je een paar zaken regelen, afspreken en meteen ook maar vastleggen.

Hoe krijg je meer medewerkers in de trein – zelfs als die overvol is?

Februari, 2017

‘En dan probeer jij mensen zoals ik weer in de trein te krijgen? Dat is toch kansloos, Roel.’ Ze kijkt me lachend aan en neemt een slok van haar Chardonnay.

4 redenen om een fiets te leasen (of waarom 7% bijtelling goed nieuws is)

Oktober, 2018

7% bijtelling voor de leasefiets. “Dat is niet zo mooi”, zou een leek zeggen. Maar nee, de Fietsersbond blij, de ANWB blij, de BOVAG, de RAI. Iedereen is blij met de 7%.